Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych

Alicja Hadryś-Nowak

Abstract

This paper discusses the main motivator which guide businesses in the decision of internationalization activities with particular emphasis on specific entities which are familyowned businesses. Analyzing the motivators of internationalization one should take into consideration the reasons that cause that company undertakes its activity abroad. Among the reasons of internationalisation mentioned in paper there are following motivator: market demands, cost factors, resource seeking and political implications. Observations made by author on family-owned businesses have shown that these internationalisation motivators are true for both: family businesses and non-family ones. However, in family businesses mentioned motivators are as much important as those connected with founders family and its wealth.
Author Alicja Hadryś-Nowak (WGM / KZM)
Alicja Hadryś-Nowak,,
- Department of International Management
Other language title versionsFamily Businesses Internationalization - Main Motivators
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2014
No111
Pages91-99
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzedsiębiorstwa rodzinne, internacjonalizacja działalności, motywy umiędzynarodowienia
Keywords in Englishfamily-owned businesses, internationalization, internationalization’s motivators
Abstract in PolishArtykuł traktuje o głównych motywach internacjonalizacji przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych. Analizując motywy umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, należy zastanowić się nad przyczynami, przesłankami, które powodują zainicjowanie tego procesu. Wśród głównych przyczyn umiędzynarodowienia działalności, w artykule wymieniono: motywy rynkowe, kosztowe, zasobowe oraz polityczne. Przeprowadzone przez autorkę badania ukazały, że wymienione motywy są prawdziwe zarówno dla przedsiębiorstw rodzinnych, jak i nierodzinnych. W przedsiębiorstwach rodzinnych motywy te są jednak tak samo ważne jak te związane z rodziną założycielską.
URL http://www.wzieu.pl/zn/799/ZN_799.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruUwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?