Wykorzystanie wskaźnika ALE (Active Life Expectancy) w ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności

Edyta Sidor-Banaszek

Abstract

Demographic prognoses are not optimistic for Poland and Europe. The number of people over 80 will grow. Consequently, it means that the percentage of dependent people and people who need long-term care will grow. The paper presents selected indicators in the assessment of the population health status, in particular active life expectancy (ALE). This rate provides important information about health at a given population level. ALE can be used for making stand alone policy.
Autor Edyta Sidor-Banaszek (WIiGE / KMS)
Edyta Sidor-Banaszek
- Katedra Matematyki Stosowanej
Inne wersje tytułuActive Life Expectancy in a Stand-Alone Policy
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Nr342
Paginacja267-277
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimoczekiwana długość życia, oczekiwana długość aktywnego życia, wskaźniki stanu zdrowia, lata przeżyte w zdrowiu, ubezpieczenie od ryzyka niesamodzielności
Streszczenie w języku polskimPrognozy demograficzne nie są optymistyczne dla Polski i Europy. Wzrasta liczba osób powyżej 80 roku życia, co oznacza, że wzrośnie odsetek ludzi niesamodzielnych i potrzebujących opieki długoterminowej. W artykule zaprezentowano wybrane wskaźniki oceny sytuacji zdrowotnej ludności, w szczególności wskaźnik przeciętnego dalszego aktywnego trwania życia - ALE. Wskaźnik ten dostarcza ważnych informacji na temat poziomu zdrowotności wybranej populacji. Może być również użyty do konstrukcji ubezpieczenia od ryzyka niesamodzielności.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?