Wykorzystanie wskaźnika ALE (Active Life Expectancy) w ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności

Edyta Sidor-Banaszek

Abstract

Demographic prognoses are not optimistic for Poland and Europe. The number of people over 80 will grow. Consequently, it means that the percentage of dependent people and people who need long-term care will grow. The paper presents selected indicators in the assessment of the population health status, in particular active life expectancy (ALE). This rate provides important information about health at a given population level. ALE can be used for making stand alone policy.
Author Edyta Sidor-Banaszek (WIiGE / KMS)
Edyta Sidor-Banaszek,,
- Department of Applied Mathematics
Other language title versionsActive Life Expectancy in a Stand-Alone Policy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No342
Pages267-277
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishoczekiwana długość życia, oczekiwana długość aktywnego życia, wskaźniki stanu zdrowia, lata przeżyte w zdrowiu, ubezpieczenie od ryzyka niesamodzielności
Abstract in PolishPrognozy demograficzne nie są optymistyczne dla Polski i Europy. Wzrasta liczba osób powyżej 80 roku życia, co oznacza, że wzrośnie odsetek ludzi niesamodzielnych i potrzebujących opieki długoterminowej. W artykule zaprezentowano wybrane wskaźniki oceny sytuacji zdrowotnej ludności, w szczególności wskaźnik przeciętnego dalszego aktywnego trwania życia - ALE. Wskaźnik ten dostarcza ważnych informacji na temat poziomu zdrowotności wybranej populacji. Może być również użyty do konstrukcji ubezpieczenia od ryzyka niesamodzielności.
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?