Zrównoważone zarządzanie kosztami wobec alternatywnych badań naukowych w rachunkowości zarządczej

Beata Zyznarska-Dworczak

Abstract

The aim of this article is to analyze the meaning and the importance of cost management in social responsibility company shown in the light of the alternative research in management accounting. To achieve the main objective three research questions were asked corresponding to the subsections of the article: What is the meaning of cost management in the company?, What is the meaning of sustainable cost management? and What is its importance in the light of alternative research in management accounting? In search of the answers to the research questions the critical analysis of scientific literature and indirect deductive inference was used. The conclusions enabled to present the meaning and the importance of sustainable cost management to corporate social responsibility and an indication of its role in the perception of the social essence of management accounting practices.
Author Beata Zyznarska-Dworczak (WZ / KR)
Beata Zyznarska-Dworczak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsSustainable Cost Management in the light of Alternative Research in Management Accounting
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No398
Pages500-508
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisharządzanie kosztami, rachunkowość zarządcza, CSR, odpowiedzialność społeczna, badania alternatywne
Keywords in Englishcost management, management accounting, corporate social responsibility, alterrnative research
Abstract in PolishCelem artykułu jest nowatorska analiza znaczenia i możliwości zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym społecznie w aspekcie badań alternatywnych rachunkowości zarządczej. W celu jego realizacji postawiono trzy pytania badawcze, odpowiadające podrozdziałom artykułu: co oznacza zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie, co oznacza zrównoważone zarządzanie kosztami i jakie jest jego znaczenie w świetle alternatywnych badań naukowych w rachunkowości zarządczej. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania badawcze wykorzystano metody badawcze w postaci krytycznej analizy piśmiennictwa naukowego oraz pośredniego wnioskowania dedukcyjnego. Przeprowadzone wnioskowanie umożliwiło ukazanie zmian w zakresie zarządzania kosztami wobec odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa oraz wskazanie jego roli w postrzeganiu społecznej istoty praktyki rachunkowości zarządczej.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.398.47
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-10)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie kosztami i dokonaniami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?