Indywidualne i organizacyjne uwarunkowania lojalności pracowników wobec przedsiębiorstwa i wobec branży. Studium gospodarki turystycznej

Marlena Bednarska

Abstract

It is generally recognised that the success of service organisations lies to a great extent in the quality of their human resources. Thus, service enterprises need to increase efforts to attract and retain qualified and motivated personnel. The objective of the paper is to iden-tify individual and organisational factors affecting employee loyalty towards company and towards industry in tourism. The study was conducted among employees of entities operating in the tourism industry in Poznan. Research revealed that respondents are prone to relatively high level of interorganisational mobility. Intentions to stay in current workplace are significantly related to perception of development opportunities, career’s compatibility with education and place of employment.
Author Marlena Bednarska (WGM / KT)
Marlena Bednarska,,
- Department of Tourism
Other language title versionsIndividual and organisational factors affecting employee loyalty towards company and towards industry. A case of the tourism industry
Journal seriesEkonomia i Zarządzanie, ISSN 2080-9646, e-ISSN 2300-0813, [2300-0813 ], (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol7
No1
Pages356-367
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishlojalność pracowników, determinanty retencji, gospodarka turystyczna
Keywords in Englishemployee loyalty, retention determinants, tourism industry
Abstract in PolishKluczowym czynnikiem sukcesu współczesnych organizacji usługowych jest kapitał ludzki. Istotną determinantą rozwoju przedsiębiorstw usługowych jest zatem umiejętność pozy- skania odpowiednich kadr i utrzymania stabilności załogi. Celem artykułu jest identyfi kacja indywidualnych i organizacyjnych uwarunkowań lojalności pracowników wobec przedsię- biorstwa i wobec branży na rynku turystycznym. Badania ankietowe przeprowadzone wśród pracowników podmiotów bezpośredniej gospodarki turystycznej w Poznaniu wykazały, ż e zatrudnionych charakteryzuje relatywnie wysoka mobilność zawodowa. Gotowość utrzy- mania trwałego kontaktu z pracodawcą jest powiązana w wysokim stopniu z postrzeganymi możliwościami rozwoju zawodowego, zgodnością wykonywanej pracy z wykształceniem oraz mi ejscem pracy .
DOIDOI:10.12846/j.em.2015.01.22
URL http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/467/en/4.3_bednarska.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?