Poziom życia mieszkańców miasta Poznania na tle innych podregionów w Polsce w 2015 roku

Leszek Matuszak

Abstract

Quality of life and living standards are understood in different ways. However, these concepts are often used interchangeably. The purpose of the article was to determine the living standards of the inhabitants of the largest Polish cities and sub-regions (NUTS3) in six aspects: material conditions, work and leisure condition, health, education, safety and environmental protection. Each of the aspects was determined by the value of standardised indicators based on data from the Central Statistical Office (of the year 2015). The highest standard of living defined by variables available in the public statistics can be observed in Warsaw as well as in Poznan, Krakow, and Wroclaw. The standard of living in major cities is the best in all aspects, except for the environment and safety.
Author Leszek Matuszak (WT / KMP)
Leszek Matuszak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsLiving Standard of Inhabitants of the City of Poznan against the Background of Other Sub-regions in Poland in 2015
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (375), tom I
Pages210-226
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishjakoś życia, poziom życia, NTS3
Keywords in Englishquality of life, standard of living
Abstract in PolishJakość i poziom życia są rozumiane różnie. Jednocześnie pojęcia te często stosuje się zamiennie. Celem artykułu jest określenie poziomu życia mieszkańców największych polskich miast oraz podregionów (poziom NTS3) o największej liczebności w sześciu aspektach - warunków materialnych, pracy i czasu wolnego, zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Każdy z aspektów był określony przez wartość zestandaryzowanych wskaźników na podstawie danych z GUS z 2015 roku. Najwyższy poziom życia, określony przez dostępne w statystyce publicznej zmienne, można zaobserwować w Warszawie, a także w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Poziom życia w największych miastach jest najlepszy we wszystkich aspektach poza tym, które dotyczą środowiska oraz bezpieczeństwa.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4cddd664-1123-49e9-9530-e82a06ff05aa/c/IBRKK-handel_wew_4-1-2018-210-226.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?