Wykreślanie podatników z rejestru VAT - przesłanki i konsekwencje

Natalia Kotlarek

Abstract

Jednym z ważniejszych obowiązków administracyjnych nałożonych na podatników jest dokonanie rejestracji na potrzeby VAT. Przepisy podatkowe umożliwiają organom podatkowym wykreślanie podatników z rejestru VAT, w tym bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika. W artykule omówiono zasady rejestracji i wykreślania podatników z rejestru VAT oraz wskazano problemy i konsekwencje z tego wynikające. Celem opracowania jest także analiza skali dokonanych wykreśleń podatników z rejestru VAT, zarówno przed, jak i po wprowadzeniu zmian w tym zakresie.
Author Natalia Kotlarek (UEP)
Natalia Kotlarek,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe Removal of Taxpayers from the VAT Register – the Reasons and Consequences
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No4
Pages163-171
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishVAT, rejestracja, wykreślanie z rejestru VAT
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.4.163
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/5158/4302
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?