Does Authentic Leadership Depend on National Culture?

Joanna Furmańczyk

Abstract

The author presents the theoretical assumptions and concepts concerning the cultural determinants of leadership in Japanese and German international enterprises. The author not only describes the theoretical assumptions behind authentic leadership and the links between an organisation and culture, but also presents results of empirical research conducted among 57 top managers of international automotive enterprises operating in Poland. The results show that for German enterprises the strongest correlations were between dimensions of authentic leadership and power distance. In the Japanese enterprises, both power distance and individualism were key in determining the dimensions of authentic leadership.
Author Joanna Furmańczyk (WE / KEiRK)
Joanna Furmańczyk,,
- Department of Education and Personnel Development
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2014
No9 (933)
Pages123-136
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkultura, przywództwo, przedsiębiorstwa międzynarodowe, Polska, Japonia, Niemcy
Keywords in Englishculture, leadership, international enterprises, Poland, Japan, Germany
Abstract in PolishW artykule autorka przedstawia koncepcje i założenia teoretyczne odnoszące się do kulturowych uwarunkowań przywództwa oraz wskazuje ich znaczenie w zarządzaniu międzynarodowymi przedsiębiorstwami z kapitałem niemieckim i japońskim. Opisując wymiary autentycznego przywództwa oraz kultury, autorka prezentuje wyniki badań empirycznych, które zostały przeprowadzone wśród 57 przedstawicieli kadry kierowniczej najwyższego szczebla zarządzania w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej, które prowadzą działalność w Polsce. Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że w przedsiębiorstwach z kapitałem niemieckim najsilniejszy związek zdiagnozowano pomiędzy wymiarami autentycznego przywództwa a dystansem władzy. Natomiast w przedsiębiorstwach z kapitałem japońskim na wymiary autentycznego przywództwa wpływają dystans władzy oraz indywidualizm
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2014.0933.0909
URL http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/uczelnia/wydawnictwo/2014/ZN_9%28933%29_2014_net.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?