Podmioty ekonomii społecznej a równość płci na rynku

Wiktoria Domagała

Abstract

The article discusses the issue of actions towards the establishment of equal opportunities for women and men on the Polish labour market undertaken by social economy organizations. The analysis shows the theoretical aspects of social economy entities. Then it focuses on the social and economic dimensions of the social economy's impact on gender inequality. In order to provide an economic background the paper presents the basic statistical data on the economic activity of the population by sex in the years 1993-2013 on the Polish labour market. Next, the article focuses on projects run by social economy, that take issues, e.g. work-life balance, flexicurity, into consideration. The article identifies innovative cross-sectoral actions aimed at eliminating barriers for women's economic activity. The gender perspective is adopted as a determinant for projects implemented by the social economy. Their main features, range of impact and potential barriers are illustrated in the essay. Furthermore the article recommends areas of gender inequality that can be a challenge to initiatives undertaken by the social economy.
Author Wiktoria Domagała (WE / KMiBR)
Wiktoria Domagała,,
- KMiBR
Other language title versionsSocial Economy and Gender Equality on the Labour Market
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No7
Pages129-148
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishekonomia społeczna, innowacyjność, równość płci, rynek pracy
Keywords in Englishsocial economy, innovation, gender equality, labour market
Abstract in PolishW opracowaniu podjęto problematykę działań podmiotów ekonomii społecznej na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy. W toku przeprowadzonej analizy przedstawiono teoretyczne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, a następnie wskazano na społeczne oraz ekonomiczne wymiary oddziaływania ekonomii społecznej na nierówność płci. W celu odpowiedniego umiejscowienia zagadnienia w rzeczywistości gospodarczej, zaprezentowano podstawowe dane statystyczno-ekonomiczne dotyczące aktywności zawodowej ludności według płci w latach 1993-2013 pochodzące z polskiego rynku pracy. W dalszej części, skoncentrowano się na projektach realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej uwzględniających zagadnienia m.in.: work-life balance, flexicurity. Dokonano identyfikacji innowacyjnych działań międzysektorowych mających na celu eliminowanie barier w aktywności ekonomicznej kobiet. W rozważaniach przyjęto perspektywę płci jako determinantę projektów realizowanych przez ekonomię społeczną. Wskazano na zakres oddziaływania niniejszych projektów, scharakteryzowano ich prawidłowości, oraz potencjalne bariery. Rekomendowano obszary nierówności płci, które mogą stanowić wyzwanie dla podejmowanych przez ekonomię społeczną inicjatyw.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/09_domagala.pdf
Languagepl polski
File
09_domagala.pdf 1.73 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?