Analiza wykorzystania bezpośredniej partycypacji pracowniczej jako formy angażowania pracowników w zarządzanie współczesnymi organizacjami

Agnieszka Ignyś

Abstract

This paper discusses the issue of direct employee participation through an analysis of participatory management techniques. This is followed by a presentation of the findings of research into the use of these techniques in a sample of 145 enterprises from the Wielkopolska area. The article ends with conclusions and recommendations for further research.
Author Agnieszka Ignyś (WZ / KTOiZ)
Agnieszka Ignyś,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsAn Analysis of the Use of Direct Employee Participation as a Method Of Involving Employees in the Management of Contemporary Organizations
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No10
Pages141-157
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishbezpośrednia partycypacja pracownicza, techniki zarządcze
Keywords in Englishdirect employee participation, management techniques
Abstract in PolishArtykuł prezentuje zjawisko bezpośredniej partycypacji pracowniczej poprzez analizę wybranych technik zarządczych o charakterze partycypacyjnym. Następnie zaprezentowane są wyniki badań przeprowadzonych na próbie 145 przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski, w których badano występowanie omówionych technik. Artykuł kończą wnioski i zalecenia do dalszych badań.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/08_ignys.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_08_ignys.pdf 140.46 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?