Ewolucja i implementacja marketingu terytorialnego

Wiesław Ciechomski

Abstract

The main purpose of this article is the analysis of the evolution and the implementation of chosen marketing instruments. The article begins with the characteristics of the being, the genesis and ways of defining territorial marketing. There are described groups of addressees of marketing actions: residents, tourists and investors. There is the definition of territorial marketing. The final part of the article was devoted to the ranking of marketing instruments of places, exhibiting the 7P concept. The article proves that promotional measures of regional units are effective, when they are be concentrated on target addressees, rather than on anonymous, mass audiences. Moreover self-government authorities should constantly aspire to creating and implementing optimum in the given reality of the composition of territorial marketing instruments.
Author Wiesław Ciechomski (WZ / KHiM)
Wiesław Ciechomski,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsThe evolution and the implementation of territorial marketing
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No10 [CD]
Pages119-132
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmarketing terytorialny, promocja miasta
Keywords in Englishplace-marketing, promotion of the city
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza ewolucji i implementacji wybranych instrumentów marketingu terytorialnego. Na wstępie artykułu scharakteryzowano istotę, genezę i sposoby definiowania marketingu terytorialnego. W kolejnej jego części opisano grupy adresatów działań marketingowych, do których należą mieszkańcy, turyści, inwestorzy i inni interesariusze. Następnie przytoczono spektrum definicji marketingu terytorialnego. Finalną część rozważań poświęcono klasyfikacji instrumentów marketingu miejsc, eksponując koncepcję 7P. Lektura tekstu dowodzi, że aby działania promocyjne jednostek terytorialnych były skuteczne, muszą być skoncentrowane na docelowych adresatach, a nie na anonimowych, masowych odbiorcach. Ponadto władze samorządowe powinny ustawicznie dążyć do stworzenia i wdrożenia optymalnej w danych realiach kompozycji instrumentów marketingu terytorialnego.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MARKETING_I_RYNEK_CD_10_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?