Determinants of the Use of Intuition in Decision-making – an Empirical Study

Kamila Malewska

Abstract

Tytuł artykułu: Determinanty wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji – wyniki badań empirycznych Cel: Celem artykułu jest identyfikacja determinant wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji przez menedżerów najwyższego szczebla. Metodyka badań: Metoda ankietowa (dobór próby: losowy, warstwowy nieproporcjonalny; metoda zbierania danych: CATI; liczebność próby: 300 wypełnionych ankiet). Wyniki badań: Rezultatem przeprowadzonych badań jest typologia determinant wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji oraz propozycje ich hierarchii. Wnioski: Hierarchia determinant kształtuje się odmiennie w zależności od sposobu podejmowania decyzji reprezentowanego przez ankietowanych. W przypadku wyceny dokonywanej przez respondentów będących przedstawicielami wszystkich stylów decyzyjnych za kluczowe determinanty uznano wyłącznie te o charakterze wewnętrznym. Natomiast w opinii decydentów intuicyjnych czynnikami decydującymi o wykorzystaniu intuicji w praktyce podejmowania decyzji były przede wszystkim, oprócz doświadczenia, czynniki zewnętrzne: warunki otoczenia oraz rodzaj i struktura problemu decyzyjnego. Wkład w rozwój dyscypliny: zidentyfikowanie i empiryczna weryfikacja autorskiej typologii determinant wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji.
Author Kamila Malewska (WZ / KTOiZ)
Kamila Malewska,,
- Department of Organisation and Management Theory
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [Cracow Review of Economics and Management], ISSN 1898-6447, e-ISSN 2545-3238, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No5 (983)
Pages23-36
Keywords in Polishintuicja, podejmowanie decyzji, determinanty procesu decyzyjnego, racjonalność
Keywords in Englishintuition, decision-making process, determinants of decision-making process, rationality
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2019.0983.0502
URL https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0983.0502
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 07-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?