Determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle pozytywnej i normatywnej teorii rachunkowości

Beata Zyznarska-Dworczak

Abstract

The study provides the conclusions from the analysis of determinants of non-financial reporting carried out in the light of the positive and normative theory of accounting. It is an attempt to identify answers - what are the basic directions of development of non-financial reporting and which determinants of the development of non-financial reporting can be explained from the positive and normative accounting theories` view. On the basis of deductive and inductive reasoning there are presented the key determinants of the development of non-financial reporting and the directions of the anticipated changes of reporting.
Author Beata Zyznarska-Dworczak (WZ / KR)
Beata Zyznarska-Dworczak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsFactors of Development of Non-Financial Reporting in The Light of Positive and Normative Accounting Theory
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No436
Pages307-315
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsprawozdawczość niefinansowa, teorie rachunkowości
Keywords in Englishnon-financial reporting, accounting theories
Abstract in PolishOpracowanie przedstawia wnioski z przeprowadzonej analizy determinant rozwoju sprawozdawczości niefinansowej, przeprowadzonej w świetle teorii pozytywnych i normatywnych rachunkowości. Stanowi próbę wskazania odpowiedzi na postawione pytania badawcze odpowiadające podrozdziałom opracowania: jakie są zasadnicze kierunki rozwoju sprawozdawczości niefinansowej, jakie determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej pozwalają wyjaśnić pozytywne teorie rachunkowości oraz jakie - normatywne teorie rachunkowości. Opracowanie powstało w rezultacie przeprowadzonych przez autorkę studiów zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu. Na podstawie wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego ukazano kluczowe determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej, wskazując jednocześnie potrzebę standaryzacji prezentacji informacji niefinansowej przy wykorzystaniu ram teoretycznych normatywnych teorii rachunkowości.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.436.31
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=33411&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 09-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 09-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*10 (2021-01-14)
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?