Availability of Land Resources in Individual Farms in Poland and Convergence of the Farm’s Income After Poland’s Accession to the EU

Katarzyna Smędzik-Ambroży

Abstract

The aim of the article is to determine whether, after the Polish accession to the EU, there were trends for convergence/divergence income of individual farms from areas with different or similar equipment in the land factor (quantitative and qualitative). The study included individual farms FADN in different regions in Poland. The analysis were based on data from the statistical publications of the Central Statistical Office of Poland as well as accounting information on income from agricultural activity in individual farms covered by the Polish FADN. It has been proven that the equipment in the land factor is the determinant of leveling the value of agricultural income (convergence) between farms from areas with similar equipment in this factor.
Author Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsWyposażenie w ziemię indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce a konwergencja ich dochodów po akcesji Polski do UE
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2017
No2 (44)
Pages455-462
Publication size in sheets0.5
ConferenceVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wieś i Rolnictwo w Procesie Zmian”, 17-05-2016 - 18-05-2016, Kamień Śląski, Polska
Keywords in Polishczynnik ziemi, dochody z działalności rolniczej, konwergencja
Keywords in Englishland factor, income from agricultural activities, convergence
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy po przystąpieniu Polski do UE wystąpiły tendencje do konwergencji/dywergencji dochodów gospodarstw indywidualnych z obszarów o odmiennym bądź podobnym wyposażeniu w czynnik ziemi (w ujęciu ilościowym i jakościowym). Badaniem objęto gospodarstwa indywidualne FADN poszczególnych województw w Polsce. Analizy przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego RP, a także informacji rachunkowych dotyczących dochodów z działalności rolniczej w indywidualnych gospodarstwach rolnych objętych systemem Polskiego FADN. Udowodniono, że wyposażenie w czynnik ziemi stanowi determinantę wyrównywania poziomu dochodów z działalności rolniczej (konwergencji).
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00310
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/119
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?