Jakość sprawozdań finansowych i struktura zapadalności długu a efektywność inwestycji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Marcin Piasecki

Abstract

The article investigates whether there is a relationship between financial reporting quality, maturity of debt and investment efficiency in companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Panel regression was conducted including 167 companies in 2007-2014. The results indicate that it is a link between financial reporting quality, maturity of debt and investment efficiency.
Autor Marcin Piasecki (WZ / KFP)
Marcin Piasecki
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Inne wersje tytułuFinancial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency in Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Tytuł czasopisma/seriiFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Rok wydania2016
Nr4 (82), cz. 2
Paginacja249-259
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimefektywność inwestycji; struktura zapadalności długu; jakość sprawozdań finansowych
Słowa kluczowe w języku angielskimfinancial reporting quality, maturity of debt, investment efficiency
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu było zbadanie, czy istnieje zależność pomiędzy jakością sprawozdań finansowych, strukturą zapadalności długu oraz efektywnością inwestycji spółek notowanych na GPW w Warszawie. W ramach badania została przeprowadzona analiza regresji, obejmująca 167 spółek notowanych na GPW w Warszawie z uwzględnieniem danych finansowych z lat 2007-2014. Otrzymane wyniki wskazują na istnienie zależności pomiędzy jakością sprawozdań finansowych, strukturą zapadalności długu oraz efektywnością inwestycji realizowanych przez spółki publiczne.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.4.82/2-20
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-249.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?