Jakość sprawozdań finansowych i struktura zapadalności długu a efektywność inwestycji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Marcin Piasecki

Abstract

The article investigates whether there is a relationship between financial reporting quality, maturity of debt and investment efficiency in companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Panel regression was conducted including 167 companies in 2007-2014. The results indicate that it is a link between financial reporting quality, maturity of debt and investment efficiency.
Author Marcin Piasecki (WZ / KFP)
Marcin Piasecki,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsFinancial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency in Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (82), cz. 2
Pages249-259
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishefektywność inwestycji; struktura zapadalności długu; jakość sprawozdań finansowych
Keywords in Englishfinancial reporting quality, maturity of debt, investment efficiency
Abstract in PolishCelem artykułu było zbadanie, czy istnieje zależność pomiędzy jakością sprawozdań finansowych, strukturą zapadalności długu oraz efektywnością inwestycji spółek notowanych na GPW w Warszawie. W ramach badania została przeprowadzona analiza regresji, obejmująca 167 spółek notowanych na GPW w Warszawie z uwzględnieniem danych finansowych z lat 2007-2014. Otrzymane wyniki wskazują na istnienie zależności pomiędzy jakością sprawozdań finansowych, strukturą zapadalności długu oraz efektywnością inwestycji realizowanych przez spółki publiczne.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.4.82/2-20
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-249.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?