Dylematy decyzyjne zarządów przedsiębiorstw pracowniczych

Grzegorz Wojtkowiak

Abstract

The article tries to analyze one of the decision dilemmas in a very narrowly defined situation in which there are companies with highly dispersed employee ownership. The main aim is to present insoluble situations and decision challenges which the management is faced with. The basis of this article is the analysis of employee companies cases, which at the same time need to be restructured (the observation and participation was used in the research). Decision dilemmas were described using chosen economic theories, among which there were the concepts of game theory and ethical experiments (e.g. “the dollar auction game”, “tragedy of the commons”, “trolley problem”).
Author Grzegorz Wojtkowiak (WZ / KZAZP)
Grzegorz Wojtkowiak,,
- KZAZP
Other language title versionsDecision Dilemma of the Management of the Employee Companies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No420
Pages411-421
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishparadoksy, podejmowanie decyzji, restrukturyzacja, własność pracownicza
Keywords in Englishparadoxes, decision making, restructuring, employee ownership
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę analizy jednego z dylematów decyzyjnych w wąsko określonej sytuacji przedsiębiorstw charakteryzujących się rozdrobnioną strukturą własności pracowniczej. Celem głównym jest przedstawienie modelowo nierozwiązywalnych sytuacji i wyzwań decyzyjnych, przed którymi mogą zostać postawieni menedżerowie. Podstawą artykułu jest analiza przypadków przedsiębiorstw pracowniczych, które jednocześnie znajdują się w obliczu koniecznej restrukturyzacji (w badaniu wykorzystano obserwację uczestniczącą). Dylematy decyzyjne opisano z wykorzystaniem wybranych teorii ekonomicznych, w tym koncepcji opartych m.in. na teorii gier i eksperymentach etycznych, takich jak „aukcja jednego dolara”, „tragedia wspólnego pastwiska” oraz „dylemat wagonika”.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.420.35
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32300&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-05-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 21-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruStrategie. Procesy i praktyki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?