Informatyczne aspekty podejścia procesowego jako składowej modelu dojrzałości zarządzania ryzykiem w organizacji

Wojciech Fliegner

Abstract

The purpose of this article is - after the presentation of the essence of risk management and the role of audit in the risk management process - to demonstrate the maturity model for risk management and process aspects, and on this background characteristic of the support of this model by information technology used in the audit, including the innovative solutions developed by the author of the article.
Author Wojciech Fliegner (WZ / KR)
Wojciech Fliegner,,
- Department of Accounting
Other language title versionsIt Aspects of the Process Approach as a Component Maturity Model Risk Management
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No244
Pages38-49
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzarządzanie ryzykiem, model dojrzałości, podejście procesowe
Keywords in Englishrisk management, maturity model, process approach
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest - po przedstawieniu istoty zarządzania ryzykiem i roli audytu w procesie zarządzania ryzykiem - zaprezentowanie modelu dojrzałości zarządzania ryzykiem oraz jego aspektów procesowych i na tym tle scharakteryzowanie zakresu wsparcia tego modelu przez technologie informatyczne wykorzystywane w ramach audytu, w tym przez rozwiązania nowatorskie rozwijane przez autora artykułu
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_244/04.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?