Determinanty popytu na ubezpieczenia indeksowe w rolnictwie w świetle badań

Monika Kaczała

Abstract

The main aim of this study is to identify factors determining the demand for index-based crop insurance. A systematic search of published and unpublished material relevant to demand for index insurance in developing countries and Poland has been conducted. It has been found that not only price factors (the premium level, subsidy vouchers or credit constrains) but also non-pricing factors (liquidity constraints, trust and financial literacy) could affect the demand significantly. These findings are relevant not only for scaling-up the index programs in developing countries, but also to the EU, where within the Common Agricultural Policy for 2014-2020, subsidies of index insurance have been allowed for the first time.
Autor Monika Kaczała (WE / KU)
Monika Kaczała
- Katedra Ubezpieczeń
Inne wersje tytułuFactors Determining the Demand for Index-Based Crop Insurance
Tytuł czasopisma/seriiRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Nr2
Paginacja177-190
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimubezpieczenia indeksowe; ubezpieczenia rolne; popyt na ubezpieczenia
Słowa kluczowe w języku angielskimagriculture insurance, demand, agriculture
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników determinujących popyt na ubezpieczenia indeksowe w rolnictwie. Z przeprowadzonych badań literaturowych dotyczących produktów indeksowych dla rolników w krajach rozwijających się i w Polsce wynika, że nie tylko czynniki cenowe (poziom składki i dopłaty do niej, dostęp do kredytu), ale także pozacenowe (ograniczenia w zakresie płynności, zaufanie do instytucji i do produktu ubezpieczeniowego oraz historia odszkodowawcza) mają kluczowe znaczenie dla decyzji o kupnie. Ustalenia te są istotne nie tylko dla zwiększenia skali stosowania ubezpieczeń indeksowych w krajach rozwijających się, ale także dla rynku europejskiego, gdzie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE określonej na lata 2014-2020 po raz pierwszy zezwolono na dofinansowywanie produktów ubezpieczeniowych opartych na indeksach.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2017.79.2.14
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/9217/8949
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 01-10-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?