Determinanty popytu na ubezpieczenia indeksowe w rolnictwie w świetle badań

Monika Kaczała

Abstract

The main aim of this study is to identify factors determining the demand for index-based crop insurance. A systematic search of published and unpublished material relevant to demand for index insurance in developing countries and Poland has been conducted. It has been found that not only price factors (the premium level, subsidy vouchers or credit constrains) but also non-pricing factors (liquidity constraints, trust and financial literacy) could affect the demand significantly. These findings are relevant not only for scaling-up the index programs in developing countries, but also to the EU, where within the Common Agricultural Policy for 2014-2020, subsidies of index insurance have been allowed for the first time.
Author Monika Kaczała (WE / KU)
Monika Kaczała,,
- Department of Insurance
Other language title versionsFactors Determining the Demand for Index-Based Crop Insurance
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2017
No2
Pages177-190
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishubezpieczenia indeksowe; ubezpieczenia rolne; popyt na ubezpieczenia
Keywords in Englishagriculture insurance, demand, agriculture
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników determinujących popyt na ubezpieczenia indeksowe w rolnictwie. Z przeprowadzonych badań literaturowych dotyczących produktów indeksowych dla rolników w krajach rozwijających się i w Polsce wynika, że nie tylko czynniki cenowe (poziom składki i dopłaty do niej, dostęp do kredytu), ale także pozacenowe (ograniczenia w zakresie płynności, zaufanie do instytucji i do produktu ubezpieczeniowego oraz historia odszkodowawcza) mają kluczowe znaczenie dla decyzji o kupnie. Ustalenia te są istotne nie tylko dla zwiększenia skali stosowania ubezpieczeń indeksowych w krajach rozwijających się, ale także dla rynku europejskiego, gdzie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE określonej na lata 2014-2020 po raz pierwszy zezwolono na dofinansowywanie produktów ubezpieczeniowych opartych na indeksach.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2017.79.2.14
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/9217/8949
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 01-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?