Najem źródłem opodatkowania osób fizycznych

Marta Kluzek

Abstract

Personal income tax in Poland is characterized by a high degree of complexity. This problem largely affects the taxation of rental income, especially in the context of the upward trend of this market. The purpose of this article is to show regulations applicable to taxation of rental income and their consequences for taxpayers. The number of taxpayers declaring private rents increases. Most of them choose flat-rate taxation. Recently it has become louder about the taxation of this source of revenue, as tax authorities are increasingly questioning the right to use flat-rate taxation by taxpayers. Rising tax risk in this area can become a brake on the further development of the rental market. Therefore, clear rules for the taxation of private rental income are necessary.
Autor Marta Kluzek (WZ / KIiRK)
Marta Kluzek
- Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
Inne wersje tytułuLease as a Source of Taxation of Individuals
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr481
Paginacja23-32
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimnajem, źródło przychodów, skala podatkowa, podatek od przychodów ewidencjonowanych
Słowa kluczowe w języku angielskimlease, source of income, tax scale, flat rate tax
Streszczenie w języku polskimPodatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce odznacza się wysokim stopniem złożoności. Problem ten dotyka w dużej mierze opodatkowania przychodów z najmu, szczególnie w kontekście tendencji wzrostowej tego rynku. Celem artykułu jest ukazanie regulacji mających zastosowanie do opodatkowania przychodów z najmu i ich konsekwencji dla podatników. Liczba podatników deklarujących osiąganie przychodów z najmu prywatnego z roku na rok rośnie. Większość z nich wybiera opodatkowanie w formie zryczałtowanej. W ostatnim czasie głośniej stało się o opodatkowaniu tego źródła przychodów, gdyż organy skarbowe coraz częściej kwestionują prawo do korzystania przez podatników z opodatkowania ryczałtowego. Rosnące ryzyko podatkowe w tym obszarze może stać się hamulcem dalszego rozwoju rynku wynajmu, dlatego obowiązywanie jasnych zasad opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jest koniecznością.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.481.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43279
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?