Zaangażowanie pracowników w powodzenie projektów doskonalących w przedsiębiorstwie

Karol Andrzejewski

Abstract

From the 80s improvement systems focused on reducing costs and ensuring high quality are being implemented in enterprises. Among them the best known are Lean Management and Six Sigma, that its popularity owe successes of large corporations ie. Motorola and Toyota as well as publications among others "Lean Thinking". For many years are conducted disputes and deliberations on the effectiveness of each method. In Poland, however, there are only a few companies that have been so spectacularly successful in improving as Toyota and Motorola. Author believes the effectiveness of implementation, and thus achieved savings, productivity and quality growth does not depend on the adopted model and choice of methods, but the involvement of employees at all levels of the organization. The purpose of this article is to contribute to a better understanding of the significance of proper leadership and organizational culture in the implementation of Lean in companies.
Author Karol Andrzejewski (UEP)
Karol Andrzejewski,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsEmployee Engagement as a Key Success Factor of Improvement Projects in the Enterprise
Journal seriesEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846, (B 12 pkt)
Issue year2016
No4
Pages51-63
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzarządzanie procesowe, optymalizacja, lean, proces, zaangażowanie pracowników, ciągłe doskonalenie
Keywords in EnglishEnterprises organisation improving, Process management, Organisational culture, Optimalization, Leadership, Six Sigma, Lean management
Abstract in PolishJuż od lat 80-tych systemy doskonalenia ukierunkowane na redukcję kosztów oraz zapewnienie wysokiej jakości wdrażane są w przedsiębiorstwach. Spośród nich najbardziej znane to Lean Management oraz Six Sigma, które swą popularność zawdzięczają sukcesom wielkich korporacji tj. Motoroli oraz Toyoty oraz publikacjom min. Lean Thinking. Od wielu lat trwają spory i rozważania na temat skuteczności poszczególnych metod. W Polsce jednak niewiele jest przedsiębiorstw, które odniosły tak spektakularne sukcesy w doskonaleniu jak Toyota czy Motorola. Zdaniem autora skuteczność wdrożeń, a tym samym uzyskiwane oszczędności, wzrost wydajności oraz jakości nie zależą od przyjętego modelu czy doboru metod lecz od zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Celem tego artykułu jest przyczynienie się do lepszego zrozumienia istotności właściwego przywództwa i kultury organizacyjnej we wdrażaniu Lean w przedsiębiorstwach.
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?