Classification of Innovations in Tourism Companies – systematic literature review

Dawid Szutowski

Abstract

Present research seeks to determine appropriate classification of innovations dedicated to tourism companies. The paper builds on systematic literature review with the use of SALSA (Search, AppraisaL, Synthesis, Analysis) and meta-synthesis approaches. Research results indicate that appropriate classification should be multidimensional and recognize both innovation types such as: product/service, process, marketing, organisation, distribution and institutional and the degree of novelty involved
Author Dawid Szutowski (WZ / KCAFiW)
Dawid Szutowski,,
- KCAFiW
Pages31-43
Publication size in sheets0.6
Book Kruczek Zygmunt, Banasik Włodzimierz (eds.): Dynamika przemian rynku turystycznego : monografia naukowa wieloautorska, 2014, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, ISBN 978-83-933284-6-8, 257 p.
Keywords in Polishinnowacje, klasyfikacja
Keywords in Englishinnovations, classification, tourismcompany
Abstract in PolishCelem niniejszego opracowania było określenie sposobu klasyfikowania innowacji odpowiedniego dla przedsiębiorstw turystycznych. Wykorzystano metodę usystematyzowanego studium literaturowego SALSA (Search, AppraisaL, Synthesis, Analysis) oraz meta-syntezę. Uzyskane wyniki wskazują, iż największy potencjał informacyjny posiada klasyfikacja dwuwymiarowa obejmująca zarówno typ innowacji (produktowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne, dystrybucyjne i instytucjonalne), jak i stopnień jej nowości.
Languageen angielski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 23-12-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?