Modelowanie społeczno-ekonomicznych determinant jakości edukacji

Bazyli Czyżewski , Agnieszka Brelik

Abstract

Human capital might translate into benefits for regional development but can also be the cause of social inequalities. The article presents the results of modeling socio-economic determinants (using GLS) of the quality of education in Poland for all population of rural counties. The analyzes aims at testing the hypothesis that exogenous socio-economic factors are crucial for the effectiveness of the educational process in rural areas. The negative influence of center-periphery continuum on the education quality has been proved.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Agnieszka Brelik - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT), MNiSW [80]
Agnieszka Brelik,,
-
Other language title versionsModeling Socio-Economic Determinants of Education Quality
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, ISSN 2391-9167, (B 9 pkt)
Issue year2016
No1 (20)
Pages93-104
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishjakość edukacji, obszary wiejskie, determinanty jakości edukacji
Keywords in Englishquality of education, rural areas, regional development
Abstract in PolishKapitał ludzki społeczeństwa może przekładać się korzystnie na rozwój regionalny ale może być też przyczyną zróżnicowania regionalnego skutkującego w dalszym etapie wzrostem nierówności społecznych W artykule przedstawiono wyniki modelowania (stosując UMNK) społeczno-ekonomicznych determinant jakości edukacji w Polsce dla całej populacji powiatów wiejskich w Polsce. Analizy posłużyły weryfikacji hipotezy, że egzogeniczne czynniki ekonomiczno-społeczne są kluczowe dla efektywności procesu edukacyjnego na obszarach wiejskich. Wykazano odwrotnie proporcjonalny wpływ osi centrum-peryferia na jakość edukacji.
URL http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2016/1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?