Zastosowanie analizy procesowej do upraszczania procedur realizowanych przez organy administracji samorządowej

Roman Andrzejewski , Szymon Mamrot , Filip Nowak

Abstract

The article describes the method of simplifying the administrative procedures based on a procedural analysis using the business process model and notation (BPMN). The method has been applied in practice to the process of registering vehicles imported from the European Union. Based on the data obtained from the offi ces of the cities of Poznań, Łódź and Wrocław, the authors of the article demonstrate that the use of this method enables the simplifi cation of the processes implemented in self-government administration. Procedural optimization gives both the ability to improve the responsiveness to citizens in state offi ces, as well as reduce the costs of functioning of public administration. The authors suggest that a procedural analysis based on the BPMN notation is taken into account in the law-making process, as this would reduce the creation of regulations that propose an ineffective method of implementing the processes in local authority administration.
Author Roman Andrzejewski
Roman Andrzejewski,,
-
, Szymon Mamrot (UEP)
Szymon Mamrot,,
- Poznań University of Economics and Business
, Filip Nowak - Politechnika Poznańska (PP)
Filip Nowak,,
-
Other language title versionsThe use of a procedural analysis for simplifying the procedures implemented by bodies of self-government administration
Journal seriesSamorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, (B 11 pkt)
Issue year2017
No10
Pages19-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza, proces, upraszczanie, procedura administracyjna, optymalizacja
Abstract in PolishW artykule autorzy opisują metodę upraszczania procedur administracyjnych opartą na analizie procesowej z wykorzystaniem notacji modelowania procesów biznesowych (BPMN). Metoda została w praktyce zastosowana do procesu rejestracji pojazdów sprowadzanych z Unii Europejskiej. Na podstawie danych pozyskanych z urzędów miast Poznania, Łodzi i Wrocławia autorzy artykułu wykazują, że zastosowanie tej metody pozwala upraszczać procesy realizowane w administracji samorządowej. Dzięki optymalizacji procesowej istnieje możliwość zarówno skrócenia czasu obsługi obywateli w urzędach, jak i obniżenia kosztów funkcjonowania administracji publicznej. Autorzy postulują, aby analiza procesowa oparta na notacji BPMN została uwzględniona w procesie stanowienia prawa, co ograniczyłoby tworzenie przepisów, które przewidują nieefektywny sposób realizacji procesów w administracji samorządowej.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171494118?q=bwmeta1.element.ekon-element-7fdb1240-df12-3e71-8753-fa44441b63d6;1&qt=CHILDREN-STATELESS
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?