Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości

Aldona Kamela-Sowińska

Abstract

The main purpose of this article is to draw attention of the scientific community involved in the accounting, accountants and auditors to a new economic phenomenon which is financilisation. There is growing lack or an inadequate response of accounting to its users demands, resulting in a reduction of trust to the accounting system and reports generated by it. This article is an attempt to find accountancy solutions in response to a growing phenomenon in the global economy which is financilisation. The author also puts an original thesis about the genesis of financilisation.
Author Aldona Kamela-Sowińska (WZ / KR)
Aldona Kamela-Sowińska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsFinancilisation of Economy as Challenge for Accounting
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No329
Pages145-151
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunkowość, finansyzacja, kryzys finansowy
Keywords in Englishaccountancy, financilisation, financial crisis
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi środowiska naukowego zajmującego się rachunkowością oraz księgowych i audytorów na nowe zjawisko ekonomiczne, jakim jest finansyzacja. Obserwuje się narastający brak lub niedostateczną odpowiedź rachunkowości na potrzeby zgłaszane przez odbiorców, co skutkuje ograniczeniem zaufania do systemu rachunkowości i generowanych przez niego sprawozdań. Niniejszy artykuł jest próbą poszukiwania odpowiedzi rachunkowości na narastające w gospodarce globalnej zjawisko finansyzacji. W artykule postawiono też autorską tezę o źródłach powstania finansyzacji.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.329.15
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*11 (2020-10-09)
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?