Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości

Aldona Kamela-Sowińska

Abstract

The main purpose of this article is to draw attention of the scientific community involved in the accounting, accountants and auditors to a new economic phenomenon which is financilisation. There is growing lack or an inadequate response of accounting to its users demands, resulting in a reduction of trust to the accounting system and reports generated by it. This article is an attempt to find accountancy solutions in response to a growing phenomenon in the global economy which is financilisation. The author also puts an original thesis about the genesis of financilisation.
Autor Aldona Kamela-Sowińska (WZ / KR)
Aldona Kamela-Sowińska
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuFinancilisation of Economy as Challenge for Accounting
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Nr329
Paginacja145-151
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimrachunkowość, finansyzacja, kryzys finansowy
Słowa kluczowe w języku angielskimaccountancy, financilisation, financial crisis
Streszczenie w języku polskimGłównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi środowiska naukowego zajmującego się rachunkowością oraz księgowych i audytorów na nowe zjawisko ekonomiczne, jakim jest finansyzacja. Obserwuje się narastający brak lub niedostateczną odpowiedź rachunkowości na potrzeby zgłaszane przez odbiorców, co skutkuje ograniczeniem zaufania do systemu rachunkowości i generowanych przez niego sprawozdań. Niniejszy artykuł jest próbą poszukiwania odpowiedzi rachunkowości na narastające w gospodarce globalnej zjawisko finansyzacji. W artykule postawiono też autorską tezę o źródłach powstania finansyzacji.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.329.15
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*11 (2020-10-22)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruRachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?