Zmiana pokoleniowa na rynku pracy w turystyce

Marlena Bednarska , Aleksandra Grobelna

Abstract

For the first time ever, the employees of three generations are working together, side by side in the same organisations. Although, all of them hold different work expectations, desires or working styles, it is said that particularly challenging is the youngest generation entering the labour market (Generation Y), whose work values may be significantly different than those that went before them. Therefore the purpose of the paper is to examine the effect of generational differences on the importance of work values in the tourism industry. To reach the objective of the study a survey was conducted with a group of 1,047 tourism employees. The research revealed that both job characteristics and employer location attractiveness contribute to the prediction of job satisfaction. The significance of these factors is partially moderated by generational differences. The youngest generation on the tourism labour market attribute more importance to social relations in the workplace and to the locational aspects of the employer.
Author Marlena Bednarska (WGM / KT)
Marlena Bednarska,,
- Department of Tourism
, Aleksandra Grobelna - Akademia Morska w Gdyni
Aleksandra Grobelna,,
-
Other language title versionsGenerational change on the tourism labour market
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No4
Pages104-125
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishróżnice pokoleniowe, wartości związane z pracą, rynek pracy, turystyka
Keywords in Englishgenerational differences, work values, labour market, tourism
Abstract in PolishPo raz pierwszy na rynku pracy obecne są trzy pokolenia pracobiorców i choć różnią się one pod wieloma względami, to podkreśla się, że szczególnym wyzwaniem dla współczesnego pracodawcy jest najmłodsza generacja pracowników, tj. pokolenie Y, którego wartości, zwłaszcza te związane z pracą, mogą się znacząco różnić w porównaniu z poprzednimi pokoleniami. Celem artykułu było zatem zbadanie wpływu różnic pokoleniowych na znaczenie wartości związanych z pracą w gospodarce turystycznej. Osiągnięcie celu umożliwił sondaż przeprowadzony wśród 1047 osób pracujących w obsłudze ruchu turystycznego. Badania wykazały, że zarówno cechy bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, jak i atrakcyjność lokalizacji pracodawcy znajdują odzwierciedlenie w odczuwanej satysfakcji zawodowej. Ranga wskazanych czynników jest po części moderowana przez różnice pokoleniowe. W grupie pracobiorców reprezentujących najmłodszą generację na turystycznym rynku pracy najważniejszą rolę odgrywają relacje społeczne w miejscu pracy, a także aspekty lokalizacyjne pracodawcy.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.4.5
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_bednarska_grobelna.pdf
Languagepl polski
File
Bednarska_Grobelna.pdf 1.84 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-09-23)
Additional fields
Tytuł numeruZmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?