Czy jest miejsce dla bodźców podatkowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w rozwoju jakościowym rynku NewConnect?

Paweł Śliwiński , Jacek Krawiec , Tomasz Nowak

Abstract

The aim of the article is to analyze the possibility of the usage of tax incentives in the NewConnect market development process, which should increase access to non-bank financing by companies, and thus increasing their investment potential. The following research hypotheses were positively verified in the article: (i) tax incentives can be an important factor favouring the development of the capital market for SMEs, (ii) tax incentives are already used in different capital markets for SMSs and support their development, (iii) the application of the tax incentives for SMEs capital market would not constitute significant reduction in the state budget’s tax revenues in Poland. The verification of the hypotheses was based on: (i) analysis of conducted surveys among listed and unlisted companies in Poland, (ii) querying information delivered by stock exchanges worldwide regarding the analyzed issue and (iii) statistical analysis of companies’ financial statements of public companies, quoted on the main market of the Warsaw Stock Exchange and on the NewConnect market. The article may initiate a discussion on the possibilities of using tax incentives for SMEs as an instrument to stimulate the qualitative development of the NewConnect towards the market on which innovative and profitable companies will be listed.
Author Paweł Śliwiński (WGM / KFM)
Paweł Śliwiński,,
- Department of International Finance
, Jacek Krawiec (WGM / KFM)
Jacek Krawiec,,
- Department of International Finance
, Tomasz Nowak (WGM / KFM)
Tomasz Nowak,,
- Department of International Finance
Other language title versionsIs there a place for tax incentives for SMEs in the qualitative development of the NewConnect market?
Journal seriesSTUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ISSN 1733-9758, (B 9 pkt)
Issue year2018
No1(26)
Pages23-36
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish NewConnect, luka kapitałowa, MŚP, rynek kapitałowy, bodźce podatkowe
Keywords in EnglishNewConnect, SMEs, capital market, tax incentives
Abstract in PolishCelem autorów jest analiza dotycząca możliwości wykorzystania bodźców podatkowych w procesie rozwoju rynku NewConnect, co powinno sprzyjać zwiększeniu dostępności finansowania pozabankowego dla przedsiębiorstw, a przez to zwiększeniu ich potencjału inwestycyjnego. W pracy zweryfikowano pozytywnie następujące hipotezy badawcze: (i) bodźce podatkowe mogą być ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi rynku kapitałowego dla MŚP, (ii): bodźce podatkowe są wykorzystywane na różnych rynkach giełdowych i sprzyjają ich rozwojowi, (iii) zastosowanie bodźców podatkowych do rozwoju rynku kapitałowego dla MŚP nie stanowiłoby istotnego zmniejszenia wpływów podatkowych dla budżetu państwa. Weryfikację postawionych hipotez przeprowadzono na podstawie: (i) analizy przeprowadzonych badań ankietowych, (ii) kwerendy informacji dotyczących badanego zagadnienia oraz (iii) analizy statystycznej sprawozdań finansowych spółek publicznych notowanych na rynku głównym GPW w Warszawie oraz na rynku NewConnect. Artykuł może zapoczątkować dyskusję na temat możliwości zastosowania bodźców podatkowych dla MŚP jako instrumentu stymulującego rozwój jakościowy rynku NewConnect w kierunku rynku, na którym notowane będą spółki reprezentujące sektory innowacyjne oraz zyskowne spółki z pozostałych sektorów.
DOIDOI:10.7172/1733-9758.2018.26.2
URL http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pawel_sliwinski_jacek_krawiec_tomasz_nowak.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 29-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?