The nature of work and its social dimension from an economic and sociological point of view

Magdalena Andrałojć

Abstract

In a world dominated by a rational way of thinking, human work has been perceived by economists as paid labour, or as an investment in human capital. The financial crisis of 2008 and the changing situation on the labour market induced a discussion about basic values, and inspired researchers to look back for an ethos of work. The main purpose of this article is to discover, systematise and define different patterns of understanding work and its value. Searching for the criteria for the identification of these patterns, I analysed the concept of work and the ways in which work has been valued in economic and social thought since the First Industrial Revolution.
Author Magdalena Andrałojć (WE / KPiPS)
Magdalena Andrałojć,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsIstota pracy i jej wymiar społeczny w ujęciu ekonomicznym i socjologicznym
Journal seriesHumanizacja Pracy, ISSN 1643-7446, (B 8 pkt)
Issue year2015
No3
Pages49-65
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishpraca, warto ść pracy, istota pracy, ekonomiczne koncepcje pracy, socjologiczne koncepcje pracy, społeczny wymiar pracy.
Keywords in Englishlabour, work value, meaning of work, economic and social thought
Abstract in PolishW świecie zdominowanym przez racjonalny sposób myślenia praca ludzka jest postrzegana jako konieczność zarobkowania lub inwestycja w kapitał ludzki. Ma to odzwierciedlenie w licznych teoriach prezentowanych w niniejszym artykule. Kryzys finansowy z roku 2008 i zmieniaj ąca się sytuacja na rynku pracy wywołały dyskusję na temat podstawowych wartości i zainspirowały badaczy do powtórnego rozważenia istoty i znaczenia pracy. Głównym celem artykułu jest przegląd i systematyka różnych typów (wzorców) rozumienia istoty pracy i jej wartości przejawiających się w ekonomicznych i socjologicznych koncepcjach (teoriach) pracy od czasu Pierwszej Rewolucji Przemysłowej.
URL http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja32015.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruSpołeczne wymiary pracy w późnym kapitalizmie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?