Drivers for farmland value revisited: adapting the returns discount model (RDM) to the sustainable paradigm

Bazyli Czyżewski , Piotr Kułyk , Łukasz Kryszak

Abstract

In recent studies many researchers have identified non-agricultural attributes of land that significantly contribute to its value. They claim that the increasing proportion of the value of land may now be explained by environmental amenities in rural areas. On the other hand, mainstream economics says that farmland values are determined by the discounted stream of returns (present value model). The main aim of this work was to adapt neoclassical concept of the Returns Discount Model (RDM) of Saphiro–Gordon type to the case of a land market in Poland. We introduced a modified RDM (i.e. the multilevel variance component model) to answer whether it remains applicable to the valuation of farmland in the context of sustainable agriculture. It was found that in spite of the growing role of non-productive functions of agriculture the improved RDM continues to perform well as a tool to assess changes in land prices.
Autor Bazyli Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Bazyli Czyżewski
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Piotr Kułyk - Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Piotr Kułyk
-
, Łukasz Kryszak (WE / KMiGŻ)
Łukasz Kryszak
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Tytuł czasopisma/seriiEkonomska Istrazivanja-Economic Research, ISSN 1331-677X, e-ISSN 1848-9664, (N/A 70 pkt)
Rok wydania2019
Tom32
Nr1
Paginacja2080-2098
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimcena ziemi rolnej, PVM, model Gordona, rozwój zrównoważony, rolnictwo, renta gruntowa
Słowa kluczowe w języku angielskimFarmland price, RDM model, present value model, sustainable agriculture, land rent
Klasyfikacja ASJC2002 Economics and Econometrics
DOIDOI:10.1080/1331677X.2019.1642778
URL https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2019.1642778
Języken angielski
Punktacja (całkowita)70
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 70.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.775; Impact Factor WoS: 2017 = 1.137 (2) - 2017=0.839 (5)
Liczba cytowań*2 (2020-10-19)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?