Are Firms in Corporate Groups More Resilient During an Economic Crisis? Evidence from the Manufacturing Sector in Poland

Barbara Jankowska , Katarzyna Mroczek-Dąbrowska , Marian Gorynia , Marlena Dzikowska

Abstract

Corporate groups are specific types of business networks that generate particular advantages for firms. They allow corporates to reduce costs, develop the pool of resources and increase the flexibility of operations and responses to external shocks among others. The above mentioned benefits are of even greater importance during times of economic turbulence. Their involvement in a corporate group should theoretically allow firms to perform better. The aim of this study is to verify whether corporate group membership truly translated into a firm's higher input competitiveness and a firm's better performance during the recent economic crisis. First, we try to investigate if the input competitiveness is higher in the case of firms being members of corporate groups. Second, we test whether the involvement in a corporate group matters for the performance of the firms. Using critical in-depth literature studies and conducting the primary empirical research using the CATI (computer-assisted telephone interviewing) method we strive to verify the following hypothesis - the higher a company's input competitiveness during the economic crisis, the better a competitive position the company achieves. The empirical research encompasses more than 700 corporates from the manufacturing sector in Poland during the global economic crisis and shortly afterwards. To investigate the issue we use the following methods of statistical analysis - cluster analysis, non-parametric tests and correlation coefficients. The results of the study show that firms involved in both Polish and international corporate groups were more resilient during the economic crisis than those which were not.
Author Barbara Jankowska (WGM / KKM)
Barbara Jankowska,,
- Department of International Competitiveness
, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (WGM / KKM)
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska,,
- Department of International Competitiveness
, Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia,,
- Department of International Competitiveness
, Marlena Dzikowska (WGM / KKM)
Marlena Dzikowska,,
- Department of International Competitiveness
Journal seriesJournal of Entrepreneurship, Management and Innovation, [NOWY SĄCZ ACADEMIC REVIEW], ISSN 2299-7326, e-ISSN 2299-7075, [1734-1590], (B 14 pkt)
Issue year2016
Vol12
No4
Pages5-28
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishgrupy kapitałowe, kryzys gospodarczy, networking
Keywords in Englishcorporate groups, economic crisis, performance, networking
Abstract in PolishGrupy kapitałowe są szczególnym przypadkiem powiązań sieciowych, które mogą stanowić źródło przewagi dla firm. Pozwalają jednostkom obniżyć koszty, tworzą dodatkowe źródła zasobów, zwiększają elastyczność operacji i odpowiedzi na turbulencje w gospodarce, co jest szczególnie istotne w czasach kryzysu gospodarczego. Istotą niniejszej publikacji jest zbadanie wpływu uczestnictwa w grupie kapitałowej na szeroko rozumianą konkurencyjność firmy. Pierwszym celem jest porównanie, czy firmy należące do grupy kapitałowej wykazywały wyższą konkurencyjność czynnikową. Po drugie weryfikujemy, czy podobna relacja była widoczna w przypadku wyników osiąganych przez te firmy. Badanie zostało zaprojektowane na podstawie pogłębionych badań literaturowych i przeprowadzone za pomocą metody CATI. W jego wyniku weryfikujemy hipotezę, że im wyższa konkurencyjność czynnikowa firmy w czasie kryzysu tym lepszą osiąga ona pozycję konkurencyjną. Badania empiryczne przeprowadzono na ponad 700 firmach sektora produkcyjnego w Polsce w czasie trwania kryzysu i krótko po jego zakończeniu. W analizie wykorzystano analizę klastrową, testy nieparametryczne i analizę korelacji.
DOIDOI:10.7341/20161241
URL http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol12/issue4/JEMI_Vol12_Issue4_2016_Article1.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 1
Citation count*4 (2021-07-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?