Globalny kryzys gospodarczy - perspektywa makro- i mikroekonomiczna w Polsce i Grecji

Marlena Dzikowska , Marian Gorynia , Barbara Jankowska , Aleksandra Kania , Katarzyna Mroczek-Dąbrowska , Piotr Trąpczyński

Abstract

The goal of the paper is to present, using the indicators of economic activity, how Polish economy coped with the last global economic crisis compared to another EU country - Greece, which faced huge difficulties while trying to get back to the pre-crisis levels of economic development. In the first part of the paper the origins of the global economic crisis are briefly characterized. Then the results of a synthetic analysis of indicators of economic activity based on data from the World Development Indicators database are presented. The analysis is based on data describing the economic situation within the Polish and Greek economy. Both countries were chosen purposefully. Finally, referring to the results of the research of other authors, the micro-economic dimension of the consequences of the crisis within the Polish and the Greek economy is signaled.
Author Marlena Dzikowska (WGM / KKM)
Marlena Dzikowska,,
- Department of International Competitiveness
, Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia,,
- Department of International Competitiveness
, Barbara Jankowska (WGM / KKM)
Barbara Jankowska,,
- Department of International Competitiveness
, Aleksandra Kania (WGM / KKM)
Aleksandra Kania,,
- Department of International Competitiveness
, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (WGM / KKM)
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska,,
- Department of International Competitiveness
, Piotr Trąpczyński (WGM / KKM)
Piotr Trąpczyński,,
- Department of International Competitiveness
Journal seriesPrzegląd Zachodni, ISSN 0033-2437, (B 12 pkt)
Issue year2018
No1
Pages225-241
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishglobalny kryzys ekonomiczny, geneza kryzysu, konsekwencje kryzysu, Polska, Grecja
Keywords in Englishglobal economic crisis, genesis of the crisis, consequences of the crisis, Poland, Greece
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie i ocena sytuacji gospodarczej Polski przez pryzmat wybranych wskaźników aktywności gospodarczej w okresie globalnego kryzysu gospodarczego na tle jednego z krajów Unii Europejskiej – Grecji, która miała bardzo duże trudności w powrocie do przedkryzysowego poziomu rozwoju gospodarczego2. Autorzy podejmując próbę przybliżenia istoty globalnego kryzysu gospodarczego i powrotu do przedkryzysowej dynamiki gospodarczej na poziomie wskaźników makroekonomicznych celowo odwołali się do doświadczeń Polski i Grecji.
URL https://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,2527,8bed5d5b3a32869536c4754ea602f677/spis%20tresci.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEuropa: polityka, gospodarka, kultura
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?