Relacje poziome w sieciach międzyorganizacyjnych - wyniki badań

Arkadiusz Kawa , Bartłomiej Pierański

Abstract

The purpose of the paper is to present the idea of horizontal direct and indirect relationships within interorganizational networks as well as to present an impact of such relationships on a focal firm. To reach this end literature review as well as part of results of research are presented. The research was carried out by the authors on a representative sample of market entities doing business in Poland. The results allowed to support the concept of coopetition among market competitors within horizontal direct relations. It is also stated that indirect horizontal relationships influence a focal firm in such areas as: product margin and strategy.
Author Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
, Bartłomiej Pierański (WZ / KHiM)
Bartłomiej Pierański,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsHorizontal Relations in Interorganizational Network - Research Results
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No421
Pages229-238
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsieci międzyorganizacyjne, relacje poziome, relacje pośrednie
Keywords in Englishinterorganizational networks, horizontal relationships, indirect relationships
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie istoty relacji poziomych bezpośrednich i pośrednich w sieciach międzyorganizacyjnych i ich wpływu na przedsiębiorstwo. Aby osiągnąć założony cel, przeprowadzono badania literaturowe. Ponadto przedstawiono część wyników badań empirycznych diagnozujących relacje sieciowe. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej grupie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Wyniki badań pozwoliły na potwierdzenie występującego pomiędzy konkurentami zjawiska koopetycji w ramach bezpośrednich relacji poziomych. Ponadto wskazano, że pośrednie relacje poziome oddziałują na przedsiębiorstwo m.in. w takich obszarach, jak marża produktu czy też przyjęta strategia działania.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.421.20
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32335&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-06-18)
Additional fields
Tytuł numeruSieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?