Model humanoidalny w analizie obciążeń statycznych operatorów wózków widłowych. Studium przypadku

Grzegorz Dahlke , Jerzy Olszewski , Mateusz Olszewski

Abstract

The article discusses the use of digital humanoid models in the optimization of the work of forklift truck operators. The creation of safe and healthy working conditions is an important issue in the organization of the work. According to the authors of the study, this goal can be achieved by the application of digital humanoid models in the analysis of fork-lift truck ergonomics. The results of the research can be used to create an optimal relation-ship between the supported device and the studied forklift operators who have certain anthropometric variables. The analysis of the burden on the osteoarticular system and muscles of two forklift truck operators, using the 3DSSPP application, will allow employers to take steps to minimize and eliminate burdensome factors in the work environment. Actions in this regard may be introduced during the design process (conceptual ergonomics), or through the implementation of new solutions in the organization of work (e.g. providing supervision during transport and other types of work). In most cases, these actions do not necessarily incur high costs.
Autor Grzegorz Dahlke - Politechnika Poznańska (PP), MNiSW [80]
Grzegorz Dahlke
-
, Jerzy Olszewski (WE / KPiPS)
Jerzy Olszewski
- Katedra Pracy i Polityki Społecznej
, Mateusz Olszewski - Politechnika Poznańska
Mateusz Olszewski
-
Inne wersje tytułuThe Use of Digital Humanoid Models in the Optimization of the Work of Forklift Truck Operators
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 0239-9415, (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Nr70
Paginacja19-38
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskimergonomia, 3DSSPP, digital human model
Słowa kluczowe w języku angielskimergonomics, 3DSSPP, digital human model
Streszczenie w języku polskimW artykule zaprezentowano zastosowanie cyfrowych modeli humanoidalnych w optymalizacji pracy operatorów wózków widłowych. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi ważne zagadnienie w organizacji procesu pracy. Wyniki badań mogą posłużyć w zaprojektowaniu optymalnych relacji między obsługiwanym urządzeniem a badanymi operatorami wózków widłowych, którzy charakteryzują się określonymi cechami antropometrycznymi. Przeprowadzona analiza obciążeń układu kostno-stawowego i mięśniowego za pomocą aplikacji 3DSSPP, dwóch operatorów obsługujących wózki widłowe pozwoli na podjęcie działań w zakresie minimalizacji oraz eliminacji oddziaływania czynników uciążliwych w środowisku pracy. Działania zmierzające do tego celu mogą być wprowadzone na etapie procesu projektowania (ergonomia koncepcyjna), bądź poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy (np. zapewnienie nadzoru nad właściwą regulacją siedziska i elementów sterowniczych). W większości przypadków podjęcie tych działań niekoniecznie wiąże się z wysokimi kosztami.
DOIDOI:10.21008/j.0239-9415.2016.070.02
URL http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_70_02.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?