Smart specialisation in the regions of eastern Poland – case study

Anna Golejewska , Dorota Czyżewska

Abstract

The concept of smart specialisation (SS) is of crucial importance for the EU innovation policy in the years 2014-2020. It is emphasized in the EC's documents that the process of smart specialisation can be applied to all types of regions: the best performing as well as the least innovative ones. The main aim of the paper is to assess the importance of the smart specialisation process in Eastern Poland with a case study on the Świętokrzyskie region. All Eastern Poland regions have already identified smart specialisations, have started their implementation as well as have designed their monitoring and evaluation tools. The case of Świętokrzyskie shows that the region decided to design smart specialisations process with the use of detailed regional analysis, foresight studies, a report submitted by an external expert cabinet, public consultations with regional stakeholders and the assistance of the World Bank. The region has chosen the coordinators of selected smart specialisations that were formally approved in February 2014. The monitoring and evaluation system has also been implemented. As research methods, the authors used descriptive analysis and case study analysis.
Author Anna Golejewska - University of Gdańsk (UG)
Anna Golejewska,,
-
, Dorota Czyżewska (WGM / KE)
Dorota Czyżewska,,
- Department of European Studies
Other language title versionsInteligentne specjalizacje w województwach Polski Wschodniej – studium przypadku
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No418
Pages69-77
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinteligentna specjalizacja, region, Polska Wschodnia, innowacje, Świętokrzyskie
Keywords in Englishsmart specialisation, region, Eastern Poland, innovation
Abstract in PolishPojęcie inteligentnych specjalizacji jest kluczowe dla polityki innowacji prowadzonej w UE w latach 2014-2020. W dokumentach Komisji Europejskiej podreśla się, że proces inteligentnych specjalizacji może być zastosowany zarówno w odniesieniu do najlepiej prosperujących, jak i do najmniej innowacyjnych regionów. Głównym celem artykułu jest ocena znaczenia inteligentnych specjalizacji w województwach Polski Wschodniej z uwzględnieniem studium przypadku dotyczącym świętokrzyskiego. Wszystkie województwa Polski Wschodniej zidentyfikowały już regionalne inteligentne specjalizacje, rozpoczęły ich implementację, a także określiły narzędzia ich monitoringu i ewaluacji. Przykład województwa świętokrzyskiego pokazuje, że region zdecydował się zidentyfikować inteligentne specjalizacje w oparciu o szczegółowe analizy regionalne, studia foresightowe, zlecone zewnętrznie opracowanie eksperckie, konsultacje społeczne z regionalnymi interesariuszami, przy współpracy Banku Światowego. Region wybrał także koordynatorów poszczególnych inteligentnych specjalizacji, które zostały formalnie zatwierdzone w lutym 2014 r. System monitoringu i ewaluacji został także wdrożony. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza opisowa i analiza studium.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.418.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32780&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?