Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji wschodniego regionu Polski

Marcin Lewicki , Robert Romanowski

Abstract

The principal aim of this paper is to present social media as a tool for promotion of the eastern region of Poland. The first part focuses on presenting the concept of social media, discusses their importance in today's world, and presents a classification of the tools which can be used within them. It is emphasized that the role of social media is continuously increasing. It is assumed that the optimal approach to the classification of tools is to categorise them according to their functions, which carries a much lower risk of obsolescence. The second part of the article characterizes the eastern region of Poland using data from the Central Statistical Office and the voivodships official websites. The last part presents the range of use of the official social media channels by the region's voivodships in promotion. To accomplish the principal aim of the paper desk research, observation and case study methods have been used.
Author Marcin Lewicki (WZ / KHiM)
Marcin Lewicki,,
- Department of Trade and Marketing
, Robert Romanowski (WZ / KHiM)
Robert Romanowski,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsThe Use of Social Media in the Promotion of the Eastern Region of Poland
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2016
No10 [CD]
Pages278-293
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishInternet, promocja, region, media społecznościowe, promocja walorów regionu
Abstract in PolishGłówny cel artykułu to przedstawienie wykorzystania mediów społecznościowych w promocji wschodniego regionu Polski. W pierwszej części artykułu, zdefiniowano pojęcie mediów społecznościowych, omówiono ich znaczenie we współczesnym świecie oraz przedstawiono podział narzędzi stosowanych w ich ramach. Podkreślono, że rola mediów społecznościowych z każdym kolejnym rokiem wzrasta. Przyjęto założenie, że optymalnym podejściem do podziału narzędzi jest podział z uwagi na ich funkcje, który niesie ze sobą znacznie mniejsze ryzyko dezaktualizacji. W drugiej części artykułu scharakteryzowano wschodni region Polski korzystając z danych GUS i oficjalnych serwisów internetowych województw regionu. W ostatniej części przedstawiono zakresu wykorzystania oficjalnych kanałów mediów społecznościowych województw regionu w jego promocji. Do realizacji celu głównego wykorzystano metodę desk research, obserwacji oraz studium przypadku.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?