Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze

Henryk Sobolewski , Łukasz Wściubiak

Abstract

Purpose - The aim of the paper is to identify the key challenges in the area of research on the impact of innovation on firm performance. Design/methodology/approach - The work is theoretical in nature. The considerations contained in the article were based on the review of domestic and foreign literature and the authors' own reflections. Findings - The relationship between innovation activity and firm performance is complex. Therefore, it is necessary to use more and more advanced research methods and carefully selected indicators. Originality/value - The article presents a number of guidelines and recommendations which may contribute to improving the quality of research in this area.
Author Henryk Sobolewski (WZ / KZAZP)
Henryk Sobolewski,,
- KZAZP
, Łukasz Wściubiak (WZ / KZAZP)
Łukasz Wściubiak,,
- KZAZP
Other language title versionsInnovation and Firm Performance - Selected Research Aspects
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (85)
Pages445-453
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje, patenty, wyniki przedsiębiorstwa
Keywords in Englishinnovation, patents, firm performance
Abstract in PolishCel - Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych wyzwań w obszarze badań wpływu innowacji na wyniki przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Praca ma charakter teoretyczny. Rozważania zawarte w artykule zostały oparte na przeglądzie krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz przemyśleniach autorów. Wynik - Złożony charakter zależności między działalnością innowacyjną a wynikami przedsiębiorstwa rodzi potrzebę stosowania coraz bardziej zaawansowanych metod badawczych oraz starannego doboru wykorzystywanych wskaźników. Oryginalność/wartość - W artykule przedstawiono szereg wskazówek i rekomendacji, których uwzględnienie może przyczynić się do podniesienia jakości badań prowadzonych w omawianym obszarze.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.1.85-35
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/123/article/6910/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?