Eksperyment w psychologii i możliwość jego wykorzystania w naukach o zarządzaniu

Elżbieta Kowalczyk

Abstract

The paper has a theoretical character and is devoted to issues linked with the possibility of using the data collected from scientific psychological experiments in management sciences. Th e aim of the paper is to demonstrate how psychological experiments could be used as a valuable method when exploring issues of management sciences. Th e Author discusses some key problems. Firstly, she describes the essence of the experiment in psychology. Secondly, she shows the experiment in comparison to other psychological methods. Thirdly, she analyses the use of new technology in experimental psychology. Fourthly, she discusses selected psychological research areas using with experimental method and considers the possibilities of the transposition of the findings into management sciences. In conclusion the author emphasizes, that to foster this the creation of interdisciplinary teams is necessary with greater mutual openness and in the development of a common language of communication.
Author Elżbieta Kowalczyk (WZ / KTOiZ)
Elżbieta Kowalczyk,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsExperimenst in Psychology and the Possibility of its Use in Management Science
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No1
Pages89-108
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polisheksperyment psychologiczny, obszary badawcze w psychologii eksperymentalnej, metody badawcze w naukach o zarządzaniu
Keywords in Englishexperiments in psychology, research areas in experimental psychology, research methods in management science
Abstract in PolishArtykuł ma charakter teoretyczny i jest poświęcony problematyce związanej z możliwościami wykorzystania wyników naukowych eksperymentów psychologicznych w naukach o zarządzaniu. Jego celem jest ukazanie eksperymentu psychologicznego jako metody, do której warto sięgnąć podczas analizy problemów z zakresu nauk o zrządzaniu. Autorka omawia w nim kilka problemów. Po pierwsze, opisuje naturę eksperymentu w psychologii. Po drugie, ukazuje eksperyment na tle innych metod badawczych. Po trzecie, analizuje wykorzystanie nowych technologii w eksperymencie psychologicznym. Po czwarte, omawia wybrane obszary poddawane eksploracji z użyciem metody eksperymentalnej oraz możliwości transpozycji otrzymanych wyników do nauk o zarządzaniu. W konkluzjach autorka podkreśla, że sprzyjać temu procesowi będzie m.in. powoływanie zespołów interdyscyplinarnych, zwiększenie wzajemnej otwartości i wypracowanie wspólnego języka komunikacji.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.1.7
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/07_kowalczyk.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_07_kowalczyk.pdf 170.02 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-06-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?