The Wielkopolska Innovative Platform (WPI) as a Modern Medium of Communication Between Science and Business in Healthcare

Aleksandra Szulczewska-Remi , Krzysztof Kus

Abstract

According to literature data not many scientific studies exist about the influence of innovations on the hospital performance also in Poland, therefore the aim of this paper was to study assessed the use of databases collected on Wielkopolska Innovative Platform (WPI), an innovative internet tool realised since 2009 by the Department of Business Activity and Agriculture (WDGR) of the Town Council of the City of Poznań in cooperation with scientific institutes, research centres and universities, for healthcare services using knowledge discovery in databases analysis. The study was preceded by snowball sampling analysis of literature data also complement the Triple Helix concept of University-Industry-Government relations in Knowledge Society introduced by Etzkowitz and other authors. The major result of the research has shown that Wielkopolska Innovation Platform is a successful medium and communication platform between science, business and government used in healthcare. WPI strengthens the market ability and sharing of scientific achievements in healthcare into practical productive forces and thereby contributes to local economy.
Autor Aleksandra Szulczewska-Remi (WZ / KCAFiW)
Aleksandra Szulczewska-Remi
- Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
, Krzysztof Kus - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Krzysztof Kus
-
Inne wersje tytułuWielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) jako nowoczesne medium komunikacji pomiędzy nauką i biznesem w opiece zdrowotnej
Tytuł czasopisma/seriiCentral and Eastern European Journal of Management and Economics, ISSN , e-ISSN 2353-9119, (B 8 pkt)
Rok wydania2017
Tom5
Nr1
Paginacja31-47
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimModel potrójnej helisy, opieka zdrowotna, komercjalizacja wiedzy, przedsiębiorczość akademicka
Słowa kluczowe w języku angielskimTriple-helix model, Healthcare, Knowledge commercialization, Academic entrepreneurship
Streszczenie w języku polskimWedług danych literaturowych niewiele badań naukowych poświęcono wpływowi innowacji na wydajność szpitali, w tym polskich. Stąd też celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości wykorzystania danych zgromadzonych w Wielkopolskiej Platformie Innowacyjnej (WPI), innowacyjnego narzędzia internetowego wdrożonego od 2009 roku przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (WDGR) Urzędu Miasta Poznania we współpracy z instytutami naukowymi, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami w opiece zdrowotnej. Badania uzupełniają również opisywaną przez Etzkowitz'a i innych autorów pozycję literaturową w zakresie koncepcji potrójnej helisy, czyli relacji uczelni, biznesu i instytucji samorządowych w społeczeństwie wiedzy. Przeprowadzone badania pokazały, że Wielkopolska Platforma Innowacji jest skutecznym medium i platformą komunikacji pomiędzy nauką, gospodarką oraz samorządami stosowaną w opiece zdrowotnej. WPI wzmacnia zdolność praktycznego wykorzystania i wymiany osiągnięć naukowych w służbie zdrowia, a tym samym przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki.
URL http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2017/03/ceejme_1_7_art_02-1.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 18-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?