Zakupy odzieżowe - kupowanie ubrań czy wizerunku?

Katarzyna Sempruch-Krzemińska , Jacek Kall , Aleksandra Perchla-Włosik , Alicja Raciniewska

Abstract

The motivation of consumers to buy clothing usually is not rational. Currently, we often go for shopping, to spend time with friends, share a common passion with others, to observe other people, to confirm material and social status or improve our mood. The fact that our approach to fashion shopping has changed is not solely the result of changing human nature, or the collapse of the value system, but also socio-cultural changes that we see and we are experiencing, as well as changes in our style (and speed) of life. Purchases of clothing is still the domain of women. Woman on shopping (her way of thinking and acting) is a fascinating research topic of economists, sociologists, psychologists, behaviorists. To find answers to questions such as "Why are women love shopping so much?", "What drives them?", "Are their purchasing decisions rational, or rather not?" examination were conducted in the framework of an interdisciplinary research project dedicated to the fashion industry. Presented in the article selected research results give an interesting picture of the changes in the approach of Polish women to fashion.
Author Katarzyna Sempruch-Krzemińska (WT / KMP)
Katarzyna Sempruch-Krzemińska,,
- Department of Product Marketing
, Jacek Kall - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Jacek Kall,,
-
, Aleksandra Perchla-Włosik - University of Wrocław (UWr), MNiSW [80]
Aleksandra Perchla-Włosik,,
-
, Alicja Raciniewska - Adam Mickiewicz University (UAM)
Alicja Raciniewska,,
-
Other language title versionsFashion Buying - Buying Clothes or Image?
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2016
No6
Pages21-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishOdzież, Zakup, Zachowania konsumenta, Rynek odzieżowy, Badania konsumenckie
Keywords in EnglishClothing, Purchasing, Consumer behaviour, Clothing market, Consumer research
Abstract in PolishMotywy skłaniające konsumentów do zakupów odzieży coraz rzadziej można określić mianem racjonalnych. Częściej należą do nich chęć spędzenia czasu z przyjaciółmi, dzielenia z innymi wspólnej pasji, obserwacji innych ludzi, potwierdzania swojego statusu, poprawy nastroju, a nawet sportowe zacięcie. Fakt, że inaczej podchodzimy do zakupów odzieży, nie wynika (wyłącznie) ze zmieniającej się ludzkiej natury czy załamania się naszego systemu wartości, ale także ze zmian społeczno-kulturowych, które obserwujemy i których doświadczamy, a także zmiany naszego stylu (i tempa) życia. Zakupy odzieży to wciąż domena kobiet. Kobieta na zakupach (jej sposób myślenia i postępowania) to fascynujący temat badań ekonomistów, socjologów, psychologów, behawiorystów. Do znalezienia odpowiedzi na takie pytania, jak: "Dlaczego kobiety tak bardzo kochają zakupy odzieżowe?", "Co nimi kieruje?", "Czy ich decyzje zakupowe są racjonalne czy raczej do takich im daleko?" przybliżyć miały badania prowadzone w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego poświęconego sektorowi mody. Zaprezentowane w artykule wybrane wyniki prowadzonych badań dają ciekawy obraz zmian w podejściu Polek do mody.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?