Przesłanki rozwoju reshoringu i nearshoringu w Polsce - punkt widzenia przedsiębiorstw i konsumentów branży odzieżowo-obuwniczej

Beata Stępień , Michał Młody

Abstract

The article analyzes the possibilities of reshoring in Poland in the clothing and footwear industry. A survey conducted on a group of Polish companies in this industry (67) and its consumers (426) shows that manufacturing in Poland is perceived as a marketing advantage and is positively evaluated in terms of the price / quality ratio of products by companies as well as consumers. Despite the clearly demonstrated economic patriotism (both on the manufacturers and buyers side), the chances of dynamic growth of reshoring in Poland are small. The return of production to Poland is justified mainly by premium brands due to slightly higher willingness to pay more for products made in Poland among older, more affluent, consumers.
Author Beata Stępień (WGM / KZM)
Beata Stępień,,
- Department of International Management
, Michał Młody (WZ / KZS)
Michał Młody,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsPremises of Reshoring and Nearshoring Development in Poland - the Point of view of Consumers and Companies from the Clothing and Footwear Industry
Journal seriesPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, (B 14 pkt)
Issue year2018
VolXIX
No2, cz.1
Pages81-95
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishOffshoring, Łańcuch dostaw, Konsumpcja, Przemysł obuwniczy, Przemysł odzieżowy
Keywords in EnglishOffshoring, Supply chain, Consumption, Shoe industry, Clothing industry
Abstract in Polishsumm. Abstrakt Rozwój nearshoringu oraz reshoringu analizuje prasa ekonomiczna, raporty firm konsultingowych [Economist 2013; Sirkin i in. 2014], prace naukowe [m.in. Ellram 2013; Ellram i in. 2013; Gray i in. 2013] i publikacje instytucji międzynarodowych [UNCTAD 2013, ss. 26-30]. Analizy rozwoju tego zjawiska dotyczą głównie wysoko rozwiniętych rynków [Shih 2013; Westkämper 2014], ale czy reshoring może się rozwinąć w mniej zamożnych gospodarkach? Czy trend reshoringu to swoisty manifest ekonomii społecznej, oznaka dojrzałości ekonomicznej lokalnych firm i konsumentów, kiedy lokalna produkcja zostaje przywrócona nawet przy obustronnym wzroście kosztów tych operacji? A może reshoring to głównie wynik skrupulatnej analizy kosztów i ryzyka w ramach łańcucha dostaw? Celem artykułu jest rozpoznanie możliwości rozwoju zjawiska reshoringu w Polsce. Poszukujemy w nim odpowiedzi na powyższe pytania, badając opinie polskich konsumentów oraz przedsiębiorstw działających w branży odzieżowej i obuwniczej jako typowej branży sektora B2C, uzależnionej od rozwoju trendów konsumenckich i jednocześnie tej, która w dużym stopniu korzysta z relokacji produkcji w skali świata.
URL http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?