Przestrzeń ujęta w sieć: internacjonalizacja funkcji turystycznej miast

Piotr Zmyślony

Abstract

Celem artykułu jest stworzenie ogólnego obrazu globalnej miejskiej przestrzeni turystycznej oraz określenie stopnia jej zbieżności z siecią miast określanych jako światowe lub globalne. Formowanie się miast globalnych, zarówno w sensie ogólnym, jak i w odniesieniu do turystyki, polega na ich internacjonalizacji, rozumianej jako usieciowienie, a więc zdolność do integracji z innymi miastami w ramach ponadnarodowej sieci powiązań. Źródłem internacjonalizacji funkcji turystycznej jest zatem zarówno ogólny gospodarczy charakter miasta, jak i atrakcyjność turystyczna. Biorąc to pod uwagę i wykorzystując źródła wtórne, w artykule wyodrębniono 13 wiodących miast światowej turystyki w wyniku syntezy ich statusu międzynarodowego i internacjonalizacji ich funkcji turystycznej.
Author Piotr Zmyślony (WGM / KT)
Piotr Zmyślony,,
- Department of Tourism
Pages405-418
Publication size in sheets0.65
Book Durydiwka Małgorzata, Duda-Gromada Katarzyna (eds.): Przestrzeń w turystyce : znaczenie i wykorzystanie, 2015, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, ISBN 978-83-63245-89-4, 524 p.
Keywords in Polishprzestrzeń turystyczna, miasto, globalizacja, internacjonalizacja miast
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?