"Reklamówkowa" rewolucja

Klaudia Młoda-Brylewska

Abstract

Consumers often guided by comfort and not concern for the environment, when purchasing new purchases, each time they purchase a new bag, which results in their massive use and thus a high value of the wear indicator of disposable bags, per statistical inhabitant. The current level of consumption of the bags causes undoubtedly large pollution and inefficient use of resources. There are serious concerns that this problem will further increase if no action is taken. In addition, it was noted that plastic shopping bags with a thickness of less than 50 micrometers. which account for the vast majority of the total number of plastic shopping bags used in the European Union, are less frequently used again than thicker plastic bags. As a consequence, the bags are becoming waste more quickly. The aim of the research was to characterize and evaluate the preferences of consumers regarding the bags. In addition, the author presented the main statistical and legal data on the consumption of plastic bags in Poland.
Author Klaudia Młoda-Brylewska (WT / KPPJ)
Klaudia Młoda-Brylewska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsThe revolution of plastic bags
Pages141-148
Publication size in sheets0.5
Book Lotko Małgorzata, Żuchowski Jerzy, Zieliński Ryszard (eds.): Ogólne problemy jakości, 2018, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7351-856-8, 183 p.
Keywords in Polishjakość, torby zakupowe
Keywords in Englishquality, shopping bags
Abstract in PolishKonsumenci często kierując się wygodą a nie troską o środowisko, przy okazji kolejnych zakupów nabywają każdorazowo nową torbę, czego efektem jest masowe ich stosowanie i tym samym wysoka wartość wskaźnika zużycia jednorazowych toreb, przypadający na statystycznego mieszkańca. Obecny poziom zużycia reklamówek powoduje niewątpliwie duże zanieczyszczenie i nieefektywne korzystanie z zasobów. Istnieją poważne obawy, że ten problem będzie dodatkowo wzrastać, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania. Oprócz tego zauważono, że plastikowe torby na zakupy o grubości poniżej 50 mikrometrów. które stanowią zdecydowaną większość całkowitej liczby plastikowych toreb na zakupy zużywanych w krajach Unii Europejskiej, są rzadziej wykorzystywane ponownie niż grubsze plastikowe torby. W konsekwencji reklamówki szybciej stają się odpadami. Celem badań była charakterystyka oraz ocena preferencji konsumentów dotyczących reklamówek. Ponadto autorka przedstawiła główne dane statystyczne i prawne dotyczące zużycia reklamówek w Polsce.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 23-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?