Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Analiza wyników badań empirycznych

Jan Sikora

Abstract

The aim of this paper is to present the cond itions that are conducive to development of rural tourism (including agritourism) that result from a national empirical survey. First and foremost, the focus is on short characterization of rural areas and the goals of the strategy of multifunctional rural development. The empirical research took into consideration the results concerning the role of rural areas in Poland, demanded size and types of agricultural holdings as well as ecological farming and its importance for economic development in Poland. The paper indicates that the above factors determine development of rural tourism.
Author Jan Sikora (WE / KSiF)
Jan Sikora,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsRural Tourism and Agritourism in the Context of Prospects for Rural and Agricultural Development in Poland: Anaysis of the Results Obtained from Empirical Survey
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2014
No3(27)
Pages114-126
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishturystyka wiejska, agroturystyka, wieś, rolnictwo, rozwój
Keywords in Englishrural tourism, agrotourism, rural, agriculture, development
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, wynikających z ogólnopolskich badań empirycznych. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na krótką charakterystykę obszarów wiejskich i celów strategii wielofunkcyjnego rozwoju wsi. W artykule uwzględniono wyniki dotyczące roli obszarów wiejskich w Polsce, pożądaną wielkość i typ gospodarstwa rolnego,ekologiczność produkcji rolnej, jej znaczenie w rozwoju gospodarczym kraju. Wskazano, że powyższe czynniki determinują rozwój turystyki wiejskiej.
URL http://www.wzieu.pl/zn/807/ZN_807.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 9.0, 11-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 11-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?