Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce - próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach

Marcin Wiśniewski

Abstract

In this article the author presents regulatory changes with respect to non-Treasury bonds in Poland, which have been introduced by the amendment to the Act on Bonds of 2015 and attempts to assess their economic effects. The aim of the new law was to support the development of the bond market. To this end new types of bond have been introduced: subordinated and perpetual bonds. Furthermore new regulations for revenue bonds have been adopted - bonds which had been defined in law but rarely used in practice. In this article the author discusses the potential economic impact of the changes to the law.
Autor Marcin Wiśniewski (WE / KTPiPP)
Marcin Wiśniewski
- Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
Inne wersje tytułuSubordinated, Perpetual and Revenue Bonds in Poland - Attempt to Assess the Economic Impact of Amendments to the Act on Bonds
Tytuł czasopisma/seriiRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Rok wydania2016
Nr1
Paginacja181-195
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimobligacja, obligacja podporządkowana, obligacja wieczysta, obligacja przychodowa
Słowa kluczowe w języku angielskimbonds, revenue bonds, bond market, legal regulations
Streszczenie w języku polskimW niniejszym artykule zaprezentowano zmiany dotyczące obligacji nieskarbowych w Polsce, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o obligacjach z 2015 r., oraz podjęto próbę oceny ich ekonomicznych skutków. Nowa ustawa ma wspierać rozwój rynku opisywanych instrumentów finansowych. W tym celu wprowadzono m.in. nowe rodzaje obligacji - podporządkowane i wieczyste. Ponadto dokonano szeregu zmian mających na celu stworzenie warunków prawnych do rozwoju zdefiniowanych w prawie, ale nadal rzadko stosowanych obligacji przychodowych. W niniejszym artykule autor rozważa potencjalne ekonomiczne skutki dokonanych zmian.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2016.78.1.15
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5300/5392#page1&view=Fit
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*8 (2020-09-22)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?