Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce - próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach

Marcin Wiśniewski

Abstract

In this article the author presents regulatory changes with respect to non-Treasury bonds in Poland, which have been introduced by the amendment to the Act on Bonds of 2015 and attempts to assess their economic effects. The aim of the new law was to support the development of the bond market. To this end new types of bond have been introduced: subordinated and perpetual bonds. Furthermore new regulations for revenue bonds have been adopted - bonds which had been defined in law but rarely used in practice. In this article the author discusses the potential economic impact of the changes to the law.
Author Marcin Wiśniewski (WE / KTPiPP)
Marcin Wiśniewski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsSubordinated, Perpetual and Revenue Bonds in Poland - Attempt to Assess the Economic Impact of Amendments to the Act on Bonds
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2016
No1
Pages181-195
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishobligacja, obligacja podporządkowana, obligacja wieczysta, obligacja przychodowa
Keywords in Englishbonds, revenue bonds, bond market, legal regulations
Abstract in PolishW niniejszym artykule zaprezentowano zmiany dotyczące obligacji nieskarbowych w Polsce, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o obligacjach z 2015 r., oraz podjęto próbę oceny ich ekonomicznych skutków. Nowa ustawa ma wspierać rozwój rynku opisywanych instrumentów finansowych. W tym celu wprowadzono m.in. nowe rodzaje obligacji - podporządkowane i wieczyste. Ponadto dokonano szeregu zmian mających na celu stworzenie warunków prawnych do rozwoju zdefiniowanych w prawie, ale nadal rzadko stosowanych obligacji przychodowych. W niniejszym artykule autor rozważa potencjalne ekonomiczne skutki dokonanych zmian.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2016.78.1.15
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5300/5392#page1&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2021-01-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?