Market Orientation and Competitiveness of Polish Manufacturing Companies

Marcin Soniewicki

Abstract

The paper examines different kinds of manufacturing companies with various levels of market orientation. Its main aim was to test whether their level of competitiveness is correlated with their level of market orientation. The paper is based on a quantitative research in which 334 manufacturing companies were examined. For measuring market orientation, the MKTOR scale developed by Narver and Slater was used. The competitive position of the analysed firms was determined using the Competitiveness Index developed by Fonfara. The statistical significance of the observed differences was tested using the Mann-Whitney U-test. The study shows that in every type of manufacturing companies, their competitiveness grows along with increasing market orientation. However, the extent of this growth differs depending on company type. The results also show that it is always beneficial to increase market orientation, as the firms with the highest market orientation belong to the most competitive 5% of manufacturing companies.
Author Marcin Soniewicki (WGM / KMM)
Marcin Soniewicki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsOrientacja rynkowa a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2017
No36
Pages209-221
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishorientacja rynkowa, marketing, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, produkcja
Keywords in Englishmarket orientation, marketing, competitiveness, competitive advantage, manufacturing
Abstract in PolishW artykule przeprowadzono analizę licznych przedsiębiorstw produkcyjnych charakteryzujących się różnymi poziomami orientacji rynkowej. Głównym celem publikacji jest zbadanie, czy poziom konkurencyjności firm produkcyjnych jest związany z poziomem ich orientacji rynkowej. W artykule wykorzystano wyniki badania ilościowego przeprowadzonego wśród 334 przedsiębiorstw produkcyjnych. W celu dokonania pomiaru poziomu orientacji rynkowej zastosowano skalę MKTOR stworzoną przez Narvera i Slatera. Pozycję konkurencyjną badanych firm sprawdzono za pomocą Indeksu Konkurencyjności stworzonego przez Fonfarę. Istotność statystyczna zaobserwowanych różnic została sprawdzona za pomocą testu U Manna-Whitneya. Wyniki pokazują, że w każdym rodzaju firm produkcyjnych konkurencyjność rośnie wraz ze wzrostem poziomu orientacji rynkowej. Niemniej skala wzrostu różni się w zależności od typu podmiotu. Rezultaty pokazują również, że zawsze opłaca się zwiększać poziom orientacji rynkowej, gdyż przedsiębiorstwa z najwyższym poziomem orientacji rynkowej należą do 5% najbardziej konkurencyjnych firm produkcyjnych.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.17.014.7462
URL http://www.ejournals.eu/IBage/2017/Tom-36-Numer-1/art/10253
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?