Percepcja i funkcje przestrzeni publicznej w opinii jej użytkowników (przypadek Poznania)

Waldemar Budner , Aleksandra Mazur

Abstract

The paper is based on the research of the perception of the concept of public space and its functions in Poznań, with special emphasis put on squares and monuments. The empirical study was conducted through the questionnaire sent to 300 respondents. The research has shown that public spaces fulfill different functions and satisfy the needs of their users in various aspects of life. Poznań has a lot of attractive public places. The inhabitants of the city willingly identify with them and like spending time there. The notion of "public space" usually refers to the area that is easily accessed and easy to use, and its perception is subjective and largely depends on one's social and professional status as well as on his or her system of values and general knowledge.
Author Waldemar Budner (WZ / KEPiŚ)
Waldemar Budner,,
- Department of Spatial and Environmental Economics
, Aleksandra Mazur
Aleksandra Mazur,,
-
Other language title versionsThe Perception and Functions of Public Space in the Opinion of its Users (the Case of Poznań)
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol43
No1
Pages23-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPrzestrzeń publiczna, Percepcja miasta, Percepcja, Badania empiryczne
Keywords in EnglishPublic space, City perception, Perception, Empirical researches
Abstract in PolishW artykule przedstawiono badanie percepcji pojęcia przestrzeni publicznej oraz funkcji przez nie pełnionych w Poznaniu, zwracając szczególną uwagę na place i pomniki. Badanie empiryczne zrealizowano z wykorzystaniem ankiety skierowanej do 300 respondentów. Przeprowadzone w pracy postępowanie badawcze pozwala stwierdzić, że przestrzenie publiczne pełnią różne funkcje i zaspakajają potrzeby swoich użytkowników w różnych aspektach życia. Poznań posiada wiele atrakcyjnych miejsc publicznych, z którymi szczególnie mieszkańcy bardzo szczególnie chętnie się utożsamiają i w których chętnie często przebywają. Pojęcie "przestrzeń publiczna" jest kojarzone głównie z obszarem do którego można łatwo dotrzeć i korzystać z niego swobodnie, a jej postrzeganie ma charakter subiektywny i jest w dużej mierze uzależnione od statusu społeczno-zawodowego, wyznawanego od systemu wartości i wiedzy ogólnej.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2015/1-2015/PRN%201-2015-23.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?