Projakościowe zarządzanie w organizacji - czynniki sukcesu

Sławomir Zapłata

Abstract

Quality in the activities of each organization is a priority due to the clients' requirements. It is important that the economic activities in the organization are undertaken in a supervised manner in the direction of maintaining repeatable quality. Quality concerns the final effect of activities in the organization - products (goods and services) and also processes. Quality management system can be support in focusing on ensuring repeatable quality, which is most often associated with a normalized approach according to the requirements shown in ISO 9001 standard. However, each organization should strive to ensure repetitive quality regardless of the normative basis of an adequate system, in the direction of achieving the planned business goals. The success of quality-focused management requires identification of factors conducive to its achievement and taking appropriate actions to shape them, and these issues are presented in this scientific material.
Author Sławomir Zapłata (WT / KEJ)
Sławomir Zapłata,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsQuality-focused management in organization – success factors
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No128
Pages501-516
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishjakość, projakościowe zarządzanie, sukces, ryzyko
Keywords in Englishquality, quality-focused management, success, risk
Abstract in PolishJakość w działaniach każdej organizacji jest priorytetowa z uwagi na wymagania klientów. Istotne jest, aby działania gospodarcze w organizacji podejmowane były w sposób nadzorowany w ukierunkowaniu na zachowanie powtarzalnej jakości. Jakość dotyczy efektu końcowego działań w organizacji – produktów (wyrobów i usług), jak również procesów. Wsparciem w ukierunkowaniu na zapewnienie powtarzalnej jakości może być wdrożenie systemu zarządzanie jakością, który kojarzony jest najczęściej z normatywnym podejściem według wymagań ISO 9001. Jednakże każda organizacja powinna dążyć do zapewnienia powtarzalnej jakości niezależnie od podstaw normatywnych adekwatnego systemu, w ukierunkowaniu na realizację założonych celów biznesowych. Sukces działań pro-jakościowych wymaga identyfikacji czynników sprzyjających jego osiągnięciu i podejmo-waniu odpowiednich działań je kształtujących i te zagadnienia przedstawione zostały w niniejszym materiale.
DOIDOI:10.29119/1641-3466.2018.128.37
URL https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/Zap%C5%82ata.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?